Štampa Memoranduma

Proizvod: Memorandum
Papir: 90gr.
Štampa: Prednja Strana
Orjentacija: Horizontalno/Vertikalno
Kategorija: Memorandumi
Kupi Online: Online Memorandumi


Štampa Memoranduma


Memorandum je papir na kome se nalaze podaci Vaše firme, štampa se najčešće u formatu A4. Na memorandumu se nalaze podaci kao što su: logo, naziv firme, adresa, pib, matični broj, kontakt adresa... Memorandum spada u reklamni materijal i odraz Vaše profesionalnosti. Neophodan je deo svake firme kao što su vizit karte, flajeri, brošure(katalozi), fascikle.


Izrada Memoranduma


Štampaju se na ofset papiru, ali mogu se štampati i na ostalim specijalizovanim papirima. Za štampu može da se koristi ofset štampa ili digitalna štampa u zavisnosti od tiraža. Štampa je kolorna i koristi se sa prednje strane u boji, a sa zadnje bez boje. U ponudi imamo gramature papira 90gr. Voiprinting štamparija garantuje rok štampe, čak i od 24h!


Dizajn Memoranduma


Na memorandumu treba da stoji isključivo jasan i dobro odštampan logotip vaše firme, veb adresa i osnovni podaci Vaše firme. U gornjem uglu memoranduma obično se nalazi logo firme, naziv firme, PIB, broj računa. Dok se u donjem delu memoranduma nalaze podaci kao što su brojevi telefona, e-mail, web stranica.

stampa memoranduma
izrada memoranduma
dizajn memoranduma
memorandumi A4
stampanje memoranduma